FILTRACJA

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O FILTRACH I ICH WPŁYWIE NA TWOJE ZDROWIE

Zanieczyszczenia powietrza są główną przyczyną zagrożeń środowiska. Wiele chorób oraz złe samopoczucie użytkowników jest w dużej mierze skutkiem niewłaściwych parametrów nawiewanego powietrza. Powodem takiego stanu rzeczy jest brak czystości instalacji z osadów i drobnoustrojów.

Zanieczyszczenia powietrza - oddychać zatrutym powietrzem

Zanieczyszczenia powietrza są główną przyczyną zagrożeń środowiska. O zanieczyszczeniu możemy powiedzieć, gdy w składzie powietrza obecne są gazy…

Zastosowanie i sprawność filtrów

Wykaz zastosowań, zatrzymywanych zanieczyszczeń oraz sprawność filtrów…

Wiele chorób oraz złe samopoczucie użytkowników jest w dużej mierze skutkiem niewłaściwych parametrów nawiewanego powietrza…

Klasyfikacja filtrów

W zależności od skuteczności filtracji, filtry dzielimy na:….