Klasyfikacja filtrów

W zależności od skuteczności filtracji, filtry dzielimy na:

Źrodło: pl.wikipedia.org